Natječaj za izradu digitalnih nastavnih materijala / predavače za strane jezike

Pučko otvoreno učilište Čakovec s danom 24.04.2020. objavljuje poziv predavačima za izradu digitalnih nastavnih materijala i za predavanja u sklopu projekta Gastroturisteduca za program Osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju konobar – osnove stranog jezika (Engleski, Njemački, Talijanski)

Materijali za ponošenje ponude za izradu digitalnih nastavnih materijala mogu se preuzeti s linkova u nastavku:

poziv-digitalni nastavni materijali

prilozi-digitalni nastavni materijali

Ovdje su za preuzimanje dostupni materijali za podnošenje ponude za predavanja (samo Njemački)

poziv-predavači

prilozi-predavači

Zainteresirani stručnjaci/predavači mogu svoje ponude s potrebnim prilozima poslati mailom, poštom ili osobno donijeti u upravu Pučkog otvorenog učilišta Čakovec najkasnije do 30.04.2020. do 14.00 sati.