Održane radionice za predavače i mentore

U sklopu projekta Gastroturisteduca održane su 01.06.2020.-02.06.2020. u Čakovcu i 05.06.2020.-06.06.2020. radionice o asertivnoj komunikaciji i prezentacijskim vještinama.

Radionice su bile namijenjene predavačima i mentorima koji će sudjelovati u provedbi programa obrazovanja predviđenih projektom s ciljem da ih se čim bolje pripremi za rad s ciljanim skupinama projekta koji uključuju mlade, starije i osobe s invaliditetom. Isti posao su preuzeli dr.sc. Goran Lapat i dr.sc. Tihomir Žiljak koji su kroz dvodnevni angažman u interakciji s ukupno 23 predavača i mentora dotaknuli mnogih metoda i specifičnosti u obrazovanju odraslih.