Provedena edukacija o e-learningu

Tijekom 06.12.2019. i 07.12.2019. u sklopu projekta “Gastroturisteduca” u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Čakovec održana je dvodnevna edukacija zaposlenika i predavača o e-learning LMS (Learning Management System) sustavu Performa365.

Edukaciju su vodili informatički stručnjaci tvrtke Essperta Sunčica Domazet-Lošo i Alan Jagar koji su polaznicima prikazali funkcionalne mogućnosti LMS-a. Od početne atmosfere nevjerice, polaznici su se ubrzo prilagodili novim tehnologijama, te smo mišljenja da će LMS sustav biti kvalitetna osnova za provedbu pilot programa osposobljavanja koji su predviđeni projektom, a nadalje i platforma za provedbu drugih programa edukacija koje provodi POU Čakovec.